Menu

De stand van wonend Nederland volgens de Funda Index

Verwachtingen voor 2021

Nu de funda Index een aantal maanden de stand van wonend Nederland bijhoudt, zijn er genoeg inzichten die een indicatie geven voor wat kopers en verkopers in 2021 van plan zijn. Bepaalde resultaten komen maandelijks terug en worden steeds sterker. Op basis daarvan schetst Funda vijf verwachtingen voor het nieuwe jaar.

  1. Groeiend optimisme over de woningmarkt – Een steeds groter wordende groep verwacht dat in 2021 de woningmarkt wat ontspant. Zij denken dat de markt over een half jaar gunstiger is voor koop (+7%) en wat ongustiger voor verkoop (-24%), dankzij meer aanbod en lagere huizenprijzen. Dit laat onverlet dat de markt zeer gespannen zal blijven, er wordt op basis van het onderzoek voorzichtig optimisme aan de kant van de kopers gevoeld. Ondanks dat er momenteel nog steeds een enorme krapte is en er in die zin geen directe aanleiding voor is.
  2. Druk van kopers en verkopers ligt op eerste helft van 2021 – De helft van de kopers en verkopers met concrete plannen zet hier in 2021 druk op. Binnen het eerste half jaar van 2021 willen zij een woning hebben gekocht of verkocht. We zien dat vooral starters hun plannen binnen nu en een half jaar willen uitvoeren. Niet heel gek, want de urgentie is gezien hun woonsituatie vaak wat groter. Voor een groot deel van deze groep duurt de zoektocht overigens relatief lang, 17% zoekt al langer dan twee jaar.
  3. Kopers houden ondanks krapte zo lang mogelijk vast aan strategie – De meeste woningzoekers (46%) gaan het nieuwe jaar in met dezelfde zoekstrategie als in 2020. Ondanks dat ruim een kwart van de kopers denkt dat de kans van slagen ook in 2021 klein is door de grote concurrentie. Een sentiment dat vooral in de stad heerst. Indien het dit jaar niet lukt om een woning te vinden, zou een derde wel de plannen aanpassen.
  4. Starters tonen de meeste flexibiliteit – Starters zijn in 2021 het flexibelst in hun zoektocht naar een woning. Zij zijn het meest bereid om af te wijken van hun plan om zo hun kansen te vergroten. Het inschakelen van de hulp van een aankoopmakelaar of zoeken in een andere regio moeten starters daarbij helpen. Ook zijn starters eerder bereid om concessies te doen door hun budget te verhogen of door hun woonwensen aan te passen. Dit is in lijn met de conclusie van de Funda Index van november dat kopers in de huidige markt steeds vaker concessies doen.
  5. Dorp wint verder aan populariteit – Sinds de coronacrisis zijn steeds meer kopers op zoek naar meer leefruimte, zowel buiten als binnen. De behoefte aan buitenruimte is zelfs een voorname reden om te verhuizen. Hiermee neemt ook de interesse in een verhuizing van stad naar dorp toe.

 

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *