Consumenten zijn sinds september weer actiever op zoek naar een woning op funda. Ook de groep die van plan is om een nieuwe woning te kopen, wordt steeds groter. Daarentegen daalt het aantal mensen dat een huis wil verkopen. Bovendien willen steeds meer zoekers liever eerst een nieuwe woning kopen, voor zij hun huidige verkopen.

‘Dit zijn de meest actuele indicaties die bevestigen dat de spanning op de woningmarkt verder toeneemt. Zoals het er nu naar uitziet, blijft de vraag onverminderd groot en blijven huizenzoekers actief, terwijl de intentie om te verkopen afneemt,’ aldus Quintin Schevernels, ceo van funda. ‘Voor nu lijkt het erop dat een afvlakking of lichte daling van de huizenprijzen nog heel ver weg is.’

Vertrouwen:
Op het vertrouwen bij de verkoop zijn de huizenprijzen en de krappe markt van grote invloed. In oktober vond 86% van de consumenten het een goed moment om een woning te verkopen. Daarmee blijft het verkoopvertrouwen de afgelopen maanden vrij constant. En dat terwijl half april, vlak na het uitbreken van de coronacrisis, het percentage nog op 46% lag. De belangrijkste redenen die consumenten voor dit grote vertrouwen geven zijn de snelle verkoop en hoge huizenprijzen. Door die huizenprijzen én de krappe woningmarkt is het vertrouwen in de koop van een woning flink gedaald naar 15%. Ter vergelijking: in april vond 31% van de ondervraagde bezoekers het een goed moment om een woning te kopen. Het huidige vertrouwen wordt overigens vooral toegekend aan de gunstige rentestanden.

Intentie:
De koopintentie stijgt, de verkoopintentie daalt. De cijfers over oktober laten zien dat meer mensen van plan zijn om een huis te kopen, terwijl steeds minder mensen van plan zijn om te verkopen. Ten opzichte van juli is de verkoopintentie zelfs 13% gedaald. Een mogelijke verklaring voor deze daling is dat mensen hun verkoop naar voren hebben gehaald na de lockdown in maart. Als de koopintentie de komende tijd gelijk blijft en de verkoopintentie verder daalt, kan dat leiden tot nog grotere krapte op de markt en dus verder stijgende huizenprijzen. POUWERHUIS ervaart dat ook, consumenten kopen in deze ‘verkopersmarkt’ liever eerst een nieuwe woning voordat zij hun huidige woning verkopen. Deze trend verergert de krapte.

Gedrag:
Er is flinke concurrentie onder de woningzoekers, ze worden steeds actiever in hun zoektocht. Na de dip in contactaanvragen in maart, na het aankondigen van de eerste coronamaatregelen, steeg dit aantal explosief in mei en juni. De dalende koopgedrag-index in augustus komt waarschijnlijk door de zomerperiode. Inmiddels stijgt het koopgedrag weer richting het hoge niveau van voor de zomer. Dat het koopgedrag toeneemt, betekent dat de concurrentie op beschikbare woningen groter wordt.