Menu

Tips voor de aankoop van een monument

Wonen in een monumentale woning staat vaak gelijk aan wonen in de geschiedenis met veel historische kenmerken. Een aantal zaken op een rijtje als je een monument wilt kopen.

1. Om wat voor een soort monument gaat het?
Er zijn verschillende soorten monumenten in Nederland, zoals rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten. Voor elk type zijn specifieke regels en voorwaarden. Rijksmonumenten staan vermeld in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Informatie over de overige type monumenten worden vastgelegd door lokale overheden.

2. Profiteren van de financiële voordelen van een rijksmonument.
De onderhoudskosten zijn deels aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De regels zijn te vinden op de website van het Restauratiefonds en de website van de belastingdienst.

3. Aantrekkelijke hypotheken voor restauratie en groot onderhoud mogelijk.
Deze hypotheken zijn beschikbaar bij het Restauratiefonds.

4. Geen verplicht energielabel.
Het verplichte energielabel voor woningen is niet verplicht voor een rijksmonument, een provinciaal monument en het gemeentelijk monument. Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan isolatie via monumentenglas.

5. Wijzigingen zijn vaak mogelijk.
Veel mensen denken dat je absoluut niets mag wijzigen aan een monument. Die zijn er zeker wel. Over het algemeen geldt wel: behoud gaat voor vernieuwen. Als de cultuurhistorische waarde van een woning wordt gerespecteerd is er veel mogelijk. Bij de gemeente kan worden geïnformeerd of de verbouwingsplannen kans maken op een vergunning.

6. Handige adressen voor meer informatie over monumenten.
– De gemeente waar de woning staat
– www.monumenten.nl
– Nationaal Restauratiefonds
– Monumentenwacht
– Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
– Belastingdienst

Bron: Restauratiefonds

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *