Per 1 januari 2021 hoeven huizenkopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting te betalen. Daarnaast kunnen tweeverdieners op basis van hun inkomen volgend jaar meer lenen en gaat een studieschuld minder zwaar meewegen bij de aanvraag van een hypotheek. Funda onderzocht wat voor effect deze maatregelen hebben op de koopplannen van huizenzoekers.

Van alle ondervraagden zegt 12% te willen wachten met kopen tot volgend jaar. Omdat de maatregelen met name gunstig uitpakken voor jonge huizenkopers, is het niet verwonderlijk dat dat percentage hoger ligt bij de groep onder de 35 jaar (26%) en bij starters (31%). Voor veruit de meeste mensen is het afschaffen van de overdrachtsbelasting de belangrijkste reden om de koopplannen uit te stellen.

Toch blijkt uit het onderzoek dat het merendeel van de starters (40%) en kopers onder de 35 jaar (42%) níét wil wachten met kopen. De verdeeldheid onder de ondervraagden heeft te maken met de krappe woningmarkt. Van de groep die niet wil wachten zegt het merendeel bang te zijn zijn droomhuis te zullen mislopen. Anderen geven aan niet te kunnen wachten, bijvoorbeeld omdat zij zo snel mogelijk moeten verhuizen, of zich zorgen te maken dat de huizenprijzen zullen stijgen.