Menu

Wegzakkende woningen dreigen een onoplosbaar probleem te worden

Het toenemende aantal woningen dat verzakt, vormt een steeds groter wordend probleem in Nederland. De bodem, kletsnat of juist uitgedroogd, zorgt voor structurele schade aan honderdduizenden huizen. De reparatie van funderingen zal tientallen miljarden euro’s kosten, maar een oplossing blijft vooralsnog buiten bereik.

Verzakkende huizen: een persoonlijk perspectief

Bart van den Bemt, een Nijmeegse apotheker en hoogleraar, ondervindt persoonlijk de gevolgen van verzakkingen aan zijn woonboerderij uit 1895. Gelegen in Gendt, rust zijn boerderij op klei, waardoor het huis vatbaar is voor scheefzakken door het krimpen en uitzetten van de bodem.

Omvang van het probleem

In Nederland staan honderdduizenden huizen op instabiele bodems, zoals klei of veen, zonder adequate funderingen. Dit brengt een onzekere toekomst met zich mee voor deze woningen, waarvan de eigenaars zich vaak niet bewust zijn van het gevaar.

Overheidsinterventie

Minister Hugo de Jonge heeft de funderingsproblematiek op de politieke agenda gezet vanwege de toenemende urgentie. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is gevraagd om advies uit te brengen over deze kwestie.

Gemeentelijk initiatief: Lingewaard als voorbeeld

In de gemeente Lingewaard hebben particulieren een platform opgericht om funderingsschade aan te pakken, aangezien de meeste gemeenten niets ondernemen uit vrees voor financiële verantwoordelijkheid.

Verschillende oorzaken, diverse gevolgen

Verzakkende huizen zijn niet alleen een probleem in landelijke gebieden, maar ook in stedelijke gebieden zoals Rotterdam, waar bodemdalingen duidelijk zichtbaar zijn in wijken zoals Kralingseveer.

Financiële uitdagingen en toekomstige scenario’s

De kosten voor het herstellen van funderingen zijn enorm en worden geschat op tientallen miljarden euro’s. Corporaties, particulieren en gemeenten staan voor een financiële uitdaging waarvoor momenteel geen afdoende oplossing voorhanden is.

 

Bron: FD

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *