Menu

Wijzigingen op de woningmarkt 2020

Vanaf 2020 zijn er een aantal fiscale en wettelijke veranderingen voor huizenbezitters, en voor kopers en verkopers. De belangrijkste zaken op een rijtje:

1. Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie omhoog
2. Subsidies voor isolatie huis beschikbaar
3. Verdere beperking aftrek hypotheekrente
4. Het eigenwoningforfait daalt
5. Starters krijgen het iets makkelijker
6. Tweeverdieners kunnen in 2020 meer lenen
7. De WOZ waarde gaat omhoog
8. Impuls woningmarkt door kabinet
9. Wijziging energiebelasting

1. Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie omhoog
Als je een hypotheek afsluit, dan kan dat in specifieke gevallen op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een hypotheek met NHG verkleint voor kopers de financiële risico’s. In 2019 was de kostengrens maximaal €290.000,- In 2020 is dit €310.000,- Als je investeert in energiebesparende maatregelen, dan is het maximale bedrag €328.600,-

De eenmalige kosten van een NHG-hypotheek dalen van 0,9% naar 0,7%.

2. Subsidies voor isolatie huis beschikbaar
Het is mogelijk om in 2020 een subsidie aan te vragen voor de isolatie van je huis. Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een subsidie aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om geld te lenen voor isolatie van je huis met de Energiebespaarlening. (www.energiebespaarlening.nl)

Particulieren
Particulieren kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

VvE’s
Verenigingen van Eigenaren kunnen tot 1 januari 2023 subsidie krijgen voor de isolatie van een gebouw met koopwoningen. Een VvE moet dan minstens 2 soorten isolatie toepassen in het gebouw.

3. Verdere beperking aftrek hypotheekrente
In 2020 is het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken versneld afgebouwd met 3%. Hierdoor kan je de aftrekbare kosten van je eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken. Dit geldt alleen als je inkomen hoger is dan €68.507,-

4. Het eigenwoningforfait daalt
Wie een eigen woning heeft, bouwt volgens de Belastingdienstvermogen op. Daarom moeten huiseigenaren bij hun belastingaangifte een bedrag bij het belastbare inkomen optellen. Dit is het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Deze WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente waar je woont. Voor 2020 geldt voor de meeste woningen een lager eigenwoningforfait dan in 2019. In dat geval hoeft de huiseigenaar dus minder bij zijn belastbaar inkomen op te tellen.

voorbeeld:
De WOZ-waarde van je eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee je het eigenwoningforfait berekent is dan: 0,60%. De berekening van je eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0060 = € 1.680. Dit bedrag moet je bij je belastbare inkomen optellen.

5. Starters krijgen het iets makkelijker
Waarschijnlijk krijgen starters het iets makkelijker op de woningmarkt. Het kabinet kijkt namelijk naar maatregelen die starters een betere positie geeft t.o.v. beleggers die huizen kopen om te verhuren. De volgende maatregelen worden onderzocht:

  • Afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters en verhoging van de belasting voor beleggers.
  • Zelfbewoningsplicht voor kopers van bestaande woningen.
  • Strengere regels voor het verkrijgen van een hypotheek voor huurwoningen. Door de maximale loan-to-value voor de buy- to-let hypotheken te begrenzen, kunnen beleggers minder lenen voor de koop van een huurwoning.
  • Zwaardere belasting van het vermogen in box 3 voor beleggers in woningen en een andere wijze van belasting van huurinkomsten.

6. Tweeverdieners kunnen in 2020 meer lenen
In 2020 stijgt het bedrag dat tweeverdieners mogen lenen voor de aankoop van een eigen woning. Tweeverdieners kunnen hierdoor een hogere hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijke inkomen. In 2019 werd het laagste inkomen voor 70% meegeteld. In 2020 telt het laagste inkomen mee voor 80%.

7. De WOZ-waarde gaat omhoog
De Waarderingskamer verwacht dat de WOZ-waarde in 2020 gemiddeld met 8-10 % stijgt. De WOZ-waarde van je woning wordt door je gemeente vastgesteld. Diverse gemeentebelastingen worden bepaald op basis van de WOZ-waarde van je woning. Een hoger WOZ-bedrag zal dus ook een hogere aanslag betekenen en een hoger eigenwoningforfait.

8. Impuls woningmarkt door kabinet
Om de woningmarkt een impuls te geven, heeft het kabinet 2 miljard euro vrijgemaakt. Dit bedrag is bedoeld om nieuwbouwprojecten te stimuleren. Ook wordt er geld uitgetrokken om woningcorporaties te stimuleren om te bouwen.

9. Wijziging energiebelasting
Op 1 januari 2020 is de energiebelasting op stroom omlaag gegaan, de energiebelasting op gas gestegen.

 

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *